Baby

De geboorte zelf kan voor veel baby’s een oorzaak zijn van verschillende klachten zoals hierboven beschreven. Bij de passage doorheen het nauwe bekkenkanaal komt er veel druk op de schedel en de nek- en schoudergebied. Dit kan leiden tot disfuncties van de schedel zelf en blokkages vnl. in de hoge nekwervels en het middenrif. Het verloop van belangrijke zenuwstructuren thv de schedelbasis en in de omgeving van de halswervels kan belemmerd zijn door bepaalde disfuncties. Zo kunnen zich problemen zoals bovenvermeld voordoen. Het is belangrijk dat u weet dat er bij baby’s nooit ‘gekraakt’ wordt, maar een behandeling altijd uit zachte technieken bestaat. In een behandeling is duidelijk te zien wat de baby leuk vindt en wat hem of haar irriteert De Osteopaat zal niet enkel inwerken op de zone van de disfunctie, maar op alle structuren die met het probleem te maken hebben. Vaak zien we dat de oorsprong van problemen ver van de regio van de optredende symptomen gelegen is. Zo kan een baby met reflux een disfunctie hebben t.h.v. de schedelbasis en/of hoge nekwervels waarbij door een overprikkeling van een bepaalde hersenszenuw (N. vagus) de maagfunctie verstoord is.

Baby